Inovativni Pristup Nastavnom Procesu

Centar za Naučno-istraživačke radove i publikacije na Univerzitetu “Privredna Akademija” Brčko distrikt BiH stavlja poseban akcenat na kontinuirano unapređenje kvaliteta nastave i istraživanja. Kroz primenu savremenih metoda učenja, kao i korišćenje naprednih tehnoloških resursa, nastavnici i istraživači u centru osiguravaju visok nivo angažovanosti studenata i efikasan prenos znanja. U skladu sa savremenim trendovima, Centar pruža […]