Otvorenost za interdisciplinarni rad i napredak znanja

Centralna uloga Centra za Naučno-istraživačke radove i publikacije ogleda se u podršci interdisciplinarnom pristupu u istraživanju i akademskom radu. Kroz organizaciju seminara, konferencija i radionica, Centar podstiče saradnju između različitih disciplina i naučnih polja, stvarajući plodno tlo za razmenu ideja i stvaranje inovativnih rešenja za kompleksne društvene izazove. Njegova uloga u promovisanju kulture istraživačkog rada […]