O naučno-istraživačko razvojnom centru

Centar za Naučno-istraživačke radove i publikacije, integralni dio Univerziteta “Privredna akademija” u Brčko distriktu BiH. Naš centar predstavlja žarište akademske izvrsnosti, predanosti istraživanju i podsticanju intelektualnog rasta u lokalnoj i globalnoj zajednici.

Univerzitet "Privredna akademija"
Najava događaja
Naučnih radova
0
Autora
0
Čitanja
0 +
docent dr Đorđe Vranješ

prorektor za NIR Univerziteta "Privredna akademija"
Brčko distrikt BiH

Rođen 1984.  godine u Zemunu, završio je osnovnu školu u Staroj Pazovi i srednju školu kao đak generacije sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu 2007. godine i stekao zvanje pravnika a zatim na Univerzitetu u Beogradu, Saobraćajnom fakultetu, gde je stekao titulu diplomiranog inženjera saobraćaja 2009. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 2014. godine, a doktorirao na Fakultetu za saobraćajno inženjerstvo Internacionalnog univerziteta u Brčkom, BiH, 2022. godine. Trenutno je student Saobraćajnog fakulteta u Doboju, Univerziteta Istočno Sarajevo, gde se priprema za odbranu doktorske disertacije na temu ”Prilog razvoju modela za analizu bezbednosti traktora u saobraćaju”.

Vođa saobraćajnog sektora

2009 - 2010 Mup Republike Srbije, policijska stanica Stara Pazova, saobraćajni sektor

Koordinator za saradnju sa telima za bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama

2010 - 2015 Vlada Republike Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Koordinator postpodajne dilerske mreže zadužen za kvalitet

2015 - 2017 ŠKODA, Autočačak, d.o.o.,

Viši stručni saradnik za održavanje saobraćajne signalizacije i upravljanje putevima

od 2017. - JKP Čistoća Stara Pazova

VD direktora javnog preduzeća

od 2020. - JP Komunalac Irig,

Predavač za užu oblast bezbednost saobraćaja, planiranje saobraćajne infrastrukture i vozila

od 2022. - Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, odsek Visoka železnička škola

Docenta za oblast saobraćajno inženjerstvo

od 2022 - Internacionalni Univerzitet Brčko distikt BiH, Fakultet za saobraćajno inženjerstvo

Prorektor za NIR i i nastavnik na Fakultetu tehničkih nauka u zvanju docenta

od 2024 - Univerziteta Privredna akademija Brčko distrikt